O společnosti

Vážení návštěvníci, v současné době pro vás připravujeme novou verzi webových stránek (předpokládané spuštění červenec 2016). Omluvte proto prosím neaktuálnost informací.

Děkujeme za pochopení

  • Posláním naší společnosti je rozvíjet a podporovat aktivity na podporu rodinného života a to nejen rodin s dětmi ale i seniorů, kteří tvoří nedílnou a stále se zvyšující skupinu obyvatelstva.
  • Ve spolupráci s našimi partnery nabízíme činnosti a služby, které zlepšují kvalitu celospolečenského života, pomáhají klientům zapojit se do aktivního života kolem nich a v neposlední řadě umožňují navazování nových kontaktů a přátelství napříč generacemi
  • Naše aktivity se opírají o několikaletou realizaci projektu Senior Point, kdy v jednotlivých městech ve spolupráci s místními partnery (samospráva, oblastní charity, kluby seniorů, další proseniorské organizace) provozujeme kontaktní místa pro Seniory. Bližší informace o projektu Senior point naleznete na stránce podpora seniorů
  • Neomezujeme se jen na Českou republiku, v projektu Harmonizace při opatrování dětí spolupracujeme s partnery z Rakouska. Na Slovensku spolupracujeme s Jednotou dôchodcov na mezinárodním projektu Setkání na hranici.
  • Nedílnou součástí naší spolupráce s partnery je také pořádání přednášek a besed na témata, spojená s bezpečností, prevencí a zdravým životním stylem (viz sekce Aktuality)
  • Ve spolupráci s projektem Rodinné pasy a Senior Pasy připravujeme setkání a aktivity pro cílové skupiny – Dny s rodinou, Svátky seniorů a jiné
  • V neposlední řadě realizujeme dotační tituly a komplexní poradenství v oblasti strukturálních fondů a získávání dotací z evropských strukturálních fondů – od vypracování předběžné analýzy až po konečnou hodnotící zprávu celého projektu.